• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальна робота
  • 2016-2017
  • Робочий навчальний план Харківської гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківської гімназії №152

Харківської міської ради Харківської області

І. Загальні засади

Харківська гімназія №152 Харківської міської ради Харківської області (далі - ХГ №152) здійснює планування діяльності на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного таепідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення прозагальноосвітній навчальний заклад», листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №1/9–140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01), власного Статуту.
За Статутом ХГ №152 є гімназією і має таку структуру:
– 1-4-і класи – школа І ступеня;
– 5-11-і класи – гімназія – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів зпоглибленим вивченням фізики, математики у відповідності
до природничо-математичного напряму та правознавства
увідповідності до суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання.
Мова навчання – українська (1-А, 1-Г, 2-А, 2-Б,2-Д,3-А, 3-В, 4-Б, 5-А, 6-А, 6-Б,7-Б, 7-В, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Г, 10-Б, 11-Б класи) та російська (1-Б, 1-В, 2-В, 2-Г, 3-Б,3-Г, 4-А, 4-В, 4-Г,4-Д, 5-Б,5-В,5-Г,6-В, 6-Г,7-А, 7-Г, 7-Д, 8-А, 8-Г, 8-Д,9-Б, 9-В, 10-А, 11-А класи).
Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничо-математичним напрямом диференціації навчання, у 10-А, 11-А за фізико-математичним профілем тазасуспільно-гуманітарним напрямом диференціації навчання, у10‑Б,11‑Бкласах - за правовим профілем.
На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 №1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 18 грудня 2012 року за №2111/22423, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2012 №797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»», рішення батьківських зборів (протоколи від 21.04.2016 №1, від 09.06.2015 №1, від15.04.2014№1, від 15.05.2012 №1, від 18.05.2011 №1) 1-А, 2-А, 3-А, 5-А,6-А класи (188 учнів) працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (далі - Проект).
У 2016/2017 навчальному році у ХГ №152 функціонуватимуть 44класи, в яких навчатимуться 1345 учнів.
Робочий навчальний план ХГ №152 на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9–296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:
- для 1-Г, 2-Б,2-Д, 3-В,4-Б класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді таспорту України від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 2) – додаток 1;
- для 1-Б, 1-В, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-Г, 4-А, 4-В, 4-Г, 4-Д класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти інауки, молоді таспорту України від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 3) – додаток 2;
- для 1-А, 2-А, 3-А класів – за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти інауки України від04.12.2014 №1439 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»» (додаток №1) – додаток3;
- для 5-А, 6-А класів – за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти інауки України від04.12.2014 №1439 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»» (додаток №2) – додаток 4;
- для 6-Б, 7-Б, 7-В, класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465 (додатки8,12) – додаток 5;
- для 5-Б,5-В,5-Г, 6-В, 6-Г, 7-А,7-Г, 7-Д, 8-А, 8-Г, 8-Д класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465 (додатки8,11) – додаток6;
- для 8-Б, 8-В класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465 (додатки8,10,12) – додаток 7;
- для 9-А, 9-Г класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додатки 2, 22) – додаток 8;
- для 9-Б, 9-В класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додатки 4, 22) – додаток 9;
- для 10-А, 11-А класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 5, 16, 23) – додаток 10;
- для 10-Б, 11-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 8, 23) – додаток 11.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план ХГ №152 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:
- у 1-х (крім 1-А класу), 2-Б, 2-Д,3-В,4-Б,5-х (крім 5-а класу) класах освітня галузь «Мистецтво» реалізується зарахунок предмета «Мистецтво (інтегрований курс)», який буде викладатися по 2 години на тиждень за навчальною програмою у повному обсязі, а саме: 1 година з інваріантної складової та1година з варіативної складової робочого навчального плану;
- у 2-В,2-Г, 3-Б, 3-Г, 4-А, 4-В, 4-Г,4-Д класах інтегрований курс «Мистецтво» (освітня галузь «Мистецтво») буде викладатися по 1,5 години на тиждень; навчальну програму модифіковано на зменшення за кількістю годин (на0,5години на тиждень);
- у 1-А,2-А,3-А,5-А,6-А класах інтегрований курс «Мистецтво» (освітня галузь «Мистецтво») буде викладатися по 1 годині на тиждень; навчальну програму модифіковано на зменшення за кількістю годин (на1годину на тиждень);
- у 2-4-х класах з російською мовою навчання з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») та виконання навчальної програми у повному обсязі предмет «Літературне читання» викладатиметься: у 2-х класах – по3,5години на тиждень (3 години - з інваріантної та 0,5 години - зваріативної складових робочого навчального плану), у 3-Б,3-Г,4-А,4-В,4-Г,4-Д класах – по 3години на тиждень (2,5 години - з інваріантної та 0,5 години - зваріативної складових робочого навчального плану).
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462, до інваріантної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство». З огляду на цілі та завдання дослідно-експериментальної роботи, що здійснюється на всеукраїнському рівні в межах Проекту, в Типовому навчальному плані в перших – третіх класах зазначені освітні галузі реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Людина і світ». Також за рахунок годин інваріантної складової передбачено введення з 1 класу начального предмета «Навчаємося разом» і з 2 класу – «Еврика» (1 година з варіативної частини перенесена до інваріантної). До навчальних програм вищезазначених предметів включені змістові модулі, які реалізують окремі завдання курсів «Основи здоров’я» та «Трудове навчання», що надало можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом із тим виконати навчальні програми з «Основ здоров’я» та «Трудового навчання» у повному обсязі як у початковій, так і в основній школі.
У 5-А,6-А класах вивчення навчальних предметів «Математика», «Українська мова», «Природознавство», «Еврика», «Навчаємося разом»,«Трудове навчання. Технічна творчість» здійснюється за навчальними програмами та навчально-методичним забезпеченням, створеними авторським колективом Проекту. Вивчення всіх інших навчальних предметів, що входять до навчального плану, здійснюється за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (накази від 20.06.2006 № 469, від 12.09.2011 № 1050).
З метою реалізації цілей і завдань Проекту до навчального плану 5–А,6-А класів введено навчальний предмет «Еврика» та інтегрований курс «Трудове навчання. Технічна творчість» та збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови (5 годин на тиждень). Враховуючи мовне оточення, освітні потреби учнів, на підставі заяв батьків за рішенням педагогічної ради гімназії (протокол від 10.06.2016 №8) у 5-А,5-Б,6-А,6-Б класах вивчається російська мова. Навчальний предмет «Навчаємося разом» вивчається за рахунок годин на гурткову роботу.
До навчальних програм предметів «Навчаємося разом» і «Еврика» (що вивчаються з 1-го та 2-го класів відповідно) включені змістові модулі, які реалізують окремі завдання курсів «Основи здоров`я» та «Трудове навчання», що надало можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом із тим виконати навчальні програми з «Основ здоров`я» та «Трудового навчання» у повному обсязі як у початковій, так і в основній школі.
У 6-х (крім 6-А) та 7-х класах предмет «Мистецтво» реалізується окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», (по 1 годині натиждень: 0,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану з кожного предмета відповідно до навчальних програм);
- у 6-Б,6-В,6-Г,7-х,10-Б,11-Б класах з метою виховання патріота, громадянина української держави, формування світогляду школярів, зокрема їхнього ставлення до світу вводиться курс за вибором «Українознавство» (по 1 годині на тиждень);
- у 6-Б,7-Б,7-В класах з метою формування в учнів 5-7 класів культури спілкування та навичок ефективної взаємодії у групі, формування почуття власної значущості та навичок ефективної комунікації вводиться курс за вибором «Психологія спілкування» ( по 1 годині на тиждень);
- у 6-Б класі з метою посилення інтересу до вивчення іноземної мови, поглиблення знань з предмету з варіативної складової введено 0,5 години на вивчення іноземної мови (предмет буде вивчатися по 2,5 години на тиждень);
- у 9-А,9-Г,10-Б класах з метою надання учням основ знань щодо причин, видів, проявів, наслідків корупції як негативного соціально-правового явища, формування вмінь й навичок протидії корупції, забезпечення умов для розвитку правосвідомості учнів, формування елементів їхньої правової культури, антикорупційних моделей поведінки, виховання нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища вводиться курс за вибором «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» (по 0,5 години на тиждень);
- у 10-Б класі з метою забезпечення професійного самовизначення випускників гімназії в умовах профільного навчання вводиться курс за вибором «Моя майбутня професія:шлях до успіху» (по 1,5 години на тиждень);
- в 11-Б класі з метою розвитку соціально-психологічної компетентності та формування психологічної культури учнівської молоді вводиться спецкурс «Основи психології особистості» (по 1 годині на тиждень);
- у 10-Б класі з метою глибокої підготовки старшокласників ізсуспільно-гуманітарних дисциплін, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з варіативної складової введено 3 години на вивчення історії України;предмет буде вивчатися на профільному рівні (по 4 години на тиждень);
- в 11-Б класі з метою глибокої підготовки старшокласників ізсуспільно-гуманітарних дисциплін, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з варіативної складової введено 1 годину на вивчення іноземної мови.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2015 №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» у класах з українською мовою навчання назва предмета «Світова література» змінено на назву «Зарубіжна література».
З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 8-х класах введено, у 9-х продовжено вивчення спецкурсу «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) зобов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.
З метою глибокої підготовки старшокласників із суспільно-гуманітарних дисциплін, забезпечення профільності навчання, розкриття сутності етнічної та культурної різноманітності в історичному вимірі в 10-Б класі вводиться факультативний курс «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна» ( по 1 годині на тиждень).
З метою психологічної підготовки старшокласників до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності в 10-Б,11-Б класах запроваджено викладання факультативного курсу «Життєва компетентність особистості» (по 1 годині натиждень).
Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, яківизначені шляхом анкетування учнів: 5–8-ті класи – футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, легка атлетика, 9-ті класи – футбол, баскетбол, гімнастика, легка атлетика, 10–11-ті класи – футбол, баскетбол, легка атлетика.
Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводитиметься у 11‑А класі по 1 годині на тиждень, у 10-Б, 11-Б класах по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану, у 10-А класі – по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової по 0,5 години на тиждень за рахунок варіативної складової. Для забезпечення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у повному обсязі викладання предмету «Захист Вітчизни» забезпечується за рахунок гурткової роботи у 10-А, 10-Б, 11-Б класах – по 0,5 години на тиждень, в 11-А класі – по 1 годині на тиждень.
Предмет «Трудове навчання» реалізується за рахунок інваріантного таваріативних модулів:
- у 5-х класах - «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія виготовлення вишитих виробів» (дівчата), «Технологія виготовлення та оздоблення виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного випилювання)», «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням» (хлопці);
- у 6-х класах - «Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією», «Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)» (дівчата), «Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу», «Технологія виготовлення виробів із дроту» (хлопці);
- у 7-х класах - «Технологія ремонту та оновлення одягу», (дівчата), «Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки)» (хлопці);
- у 8-х класах - «Технологія оздоблення одягу» , «Технологія виготовлення виробів із деревини», «Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки)» (хлопці);
- у 9-х класах - «Технологія вирощування рослин та догляд за ними» (дівчата), «Технологія токарної обробки металу» (хлопці).
У 10-х, 11-х класах предмет «Технології» реалізується за рахунок базового модуля «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» та варіативного модуля «Основи об’ємного комп’ютерного моделювання».
Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмового матеріалу введені години індивідуальних та групових занять у5-8-х , 10-11-х класах :
- 6-Б,7-Б,7-В,11-Б класи – з математики (по 1 годині на тиждень);
- 5-Б,5-В,5-Г,8-мі класи – з математики (по 0,5 години натиждень);
- 6-В,6-Г класи – з української мови (по0,5години натиждень);
- 10-Б,11-Б класи – з української мови ( по 1 годині на тиждень);
- 10-А, 11-А класи – з інтегрованого курсу «Література» (по1годині натиждень);
- 11-А,11-Б класи – з іноземної мови ( по 1 годині на тиждень).
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.
Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:
- предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-Б,2-Д ,3-В, 4-Б класах з українською мовою навчання: І семестр – «Українська мова» – 4години, «Літературне читання» – 3години ; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;
- предмети «Українська мова» та «Читання» в 2-А, 3-А класах, щопрацюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»: Ісеместр – «Українська мова» – 4 години, «Читання» – 3години ; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Читання» – 4 години;
За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси: у 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 3-Б,3-В,3-Г,4-х,5-Б,5-В,5-Гкласах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень),у 6-А,6-Б,6-В,6-Г класах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 години на тиждень), у5‑9‑хкласах– «Основи здоров`я» (5–8-мі (крім 5-А,6-А) класи – по 1 годині на тиждень), 5-А,6-А,9-ті класи–(по0,5години на тиждень), у 8-х класах –«Мистецтво» (по 1 годині на тиждень), у 5-Б,5-В, 5-Г, 6-В, 6-Г,7-А, 7-Г, 7-Д, 8-А, 8-В,8-Г, 9‑Б, 9-В, 10-А, 11-А класах – «Література» (по 2 години на тиждень), у10‑А, 11-А, класах для забезпечення Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти, виконання навчальної програми уповному обсязі предмет «Література» викладатиметься по 2 години натиждень (по 1 годині зінваріантної складової робочого навчального плану та по 1 годині зваріативної за рахунок індивідуальних та групових занять зобов’язковим відвідуванням усіма учнями), у 10-Б, 11-Б класах – «Математика» (по3години на тиждень).
У 10-А,11-А класах для забезпечення Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти, виконання навчальної програми уповному обсязі іноземна мова (англійська) викладатиметься по 3 години на тиждень (по 2 години зінваріантної складової робочого навчального плану та по 1 годині зваріативної за рахунок індивідуальних та групових занять зобов’язковим відвідуванням усіма учнями).
Предмети, на вивчення яких зменшена кількість годин, викладаються за державними програмами, модифікованими до відповідної кількості годин за погодженням методичної ради методичного центру Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (протокол від 14.06.2016 №3 ).
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами) при вивченні окремих предметів уХГ№152 запроваджується поділ класів на групи:
- при вивченні іноземної мови (англійської) - в 1-11-х класах прикількості учнів більшій, ніж 27;
- при вивченні другої іноземної мови (німецької) - в 5-6-х класах прикількості учнів більшій, ніж 27;
- при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);
- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-3-х, 5-6-х, 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, алене менше 8 учнів у групі);
- при проведенні уроків з трудового навчання у 5–9-х класах прикількості учнів більшій, ніж 27.
Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.
Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються задержавними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (додаток 12).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань – ізакінчується не пізніше 01 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: Ісеместр – з 01 вересня по 23 грудня 2016 року, ІІ семестр – з 09 січня по 26 травня 2017 року.
Тривалість уроків у ХГ №152 становить: у1-х класах – 35 хвилин, у2‑4‑х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45хвилин.
Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується ікомпенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять таконсультацій з учнями.
Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій танавчальної практики і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої шкіл.
Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться частково упродовж навчального року.
Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року№1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули, орієнтовно: осінні з 24 жовтня до 30 жовтня, зимові з 26 грудня по 08 січня, весняні з 25 березня до 02 квітня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов запогодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитися додаткові тижневі канікули для учнів 1-х класів.
Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
Директор Харківської гімназії №152
Харківської міської ради Харківської області Л.В. Луценко
Кiлькiсть переглядiв: 41