/Files/images/kabneti/himiya/перевір.png

Шановні учні!

Ви маєте можливість перевірити свої знання з хімії, виконавши тестові завдання різних видів:

Алгоритм розв'язування задач третього типу

Тест із вибором однієї або кількох правильних відповідей

Доповніть речення

Встановіть послідовність

Виконайте завдання до текстуАЛГОРИТМИ РОЗВ
ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1.Скороченно записуємо умови завдання.2.Складаємо рівняння реакції.3.Підкреслюємо формули речовин, які потрібні.

4.Підписуємо кількість речовин за рівнянням реакції знизу, а зверху – за умовами реакції.

5. Складаємо пропорцію, або за допомогою формул розраховуємо потрібні величини.

Розвязування задач за рівнянням реакції

Знайти масу солі, яка утворюється при взаємодіє 0,5 моль калій оксиду знітратною кислотою.

n(K2O)=0,5 моль 0,5моль хг

m(KNO3)= ? K2O + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O

1моль 2моль

Складаємо пропорцію - обчислюємо кількість речовини KNO3

0,5мольх моль=1моль2 моль

Х = 0,5 х 21 =1моль

2)Обчислюємо масу солі за формулою

m = n x M

M(KNO3)= 39 + 14 + 16 х 3 = 101 г/моль

m = 1моль x 101 г/моль = 101г

Відповідь: m(KNO3) = 101г

Розвязування задач на розчини.

Обчислити кількість і масу калій гідроксиду, необхідного для реакції зі 150г 12% розчину FeSO4 .

m роз.FeSO4 =150г х моль 0,13моль

W FeSO4 = 12% 2 KOH + FeSO4 = K2 SO4 + Fe(OH)2

n (KOH) =? 2моль 1моль

m (KOH) =?

  1. Знаходимо масу та кількість сполуки FeSO4, яка дається у вигляді розчину:

W = mреч. m роз. mреч.=0,12 х 150 = 18г;

n = mM; M( FeSO4)= 56 + 32 + 16х4 =142 г/моль

n = 18г : 142 г/моль 0,13моль

  1. Складаємо пропорцію

Х моль2моль = 0,13моль1моль

Х = 2 х 0,13 = 0,26моль

  1. Обчислюємо масу лугу за формулою

m = n x M;

M(KOH)= 39 + 16 + 1 = 56 г/моль

m =0,26моль x 56 г/моль = 14,56г

Відповідь: m(KOH) = 14,56г

Розвязування задач на масову частку виходу продукта реакції.

Який обєм амоніаку (н.у.) виділиться під час взаємодії амоній хлориду з кальцій гідроксидом масою 370кг, якщо вихід продукту 95%?

m(Ca(OH) 2) = 370кг 370кг Хл

(NH3)= 95% 2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3 + 2H2O + CaCl2

2моль 2моль

  1. Знаходимо кількість сполуки NH4Cl,:

n = m : M; M(NH4Cl)= 14+1х4+35,5=53,5кг/моль

n = 370кг : 53,5к г/моль 6,9моль

  1. Складаємо пропорцію

6,9моль : Хмоль = 2моль : 2моль

Х = 6,9 моль

  1. Обчислюємо обєм амоніаку за формулою:

V = VM x n ; V = 22,4л/моль х 6,9 моль = 154,56л

  1. Обчислюємо обєм амоніаку з урахуванням виходу:

= Vпр. : Vтеор.; Vпр.= х V теор

Vпр. = 0,95 х 154,56л = 146,8л

Відповідь: Vпр. = 146,8л

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ.

1.Розрахувати масу й кількість речовини солі, якщо в реакцію з нітратною кислотою вступило 28 грам кальцій оксиду.

2. Розрахувати обєм водню (н.у.), який вступив в реакцію з купрум(II) оксидом, щоб утворилося 32 грама купрума.

3. До 400 грам 5% розчину ферум (III) сульфату додали розчин натрій гідроксиду. Розрахувати масу осаду.

4. Яка маса цинк нітрату утворилася при взаємодії цинк оксиду з 40 грамами розчину нітратної кислоти з масовою часткою 0,2?

5. Розрахувати масу купруму, яка необхідна для реакції з концентрованою сульфатною кислотою, для добування 4 літрів ( н.у.) нітроген (IV) оксиду, коли обємна частка виходу оксиду дорівнює 96%.

6. З 280 грам кальцій оксиду добули 358 грам кальцій гідроксиду. Розрахувати масову частку виходу кальцій гідроксиду.

Кiлькiсть переглядiв: 139