/Files/images/kabneti/fzika/зно.jpg

ЗНО з фізики: особливості тесту

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбудеться 30 травня.
Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року можуть обрати фізику як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зміст сертифікаційної роботи з фізики визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сертифікаційна робота з фізики налічує 38 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань). Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 60. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань
Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–24). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 25–28). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 29–38):
структуроване завдання (№ 29–32) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

неструктуроване завдання (№ 33–38) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.


структуроване завдання:

0, 1
або 2 бали:

1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;


неструктуроване завдання:

0 або 2 бали:

2
бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.
Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, які обрали фізику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У такому разі в процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 13 червня 2019 року.


Радіоолімпіада 2019

Всеукраїнська олімпіада факультету РБЕКС ХНУ
імені В. Н. Каразіна з фізики «Радіоолімпіада»

radio_logo

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем (РБЕКС) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголошує про проведення Всеукраїнської олімпіади з фізики «Радіоолімпіада». Олімпіада має за мету популяризацію радіофізики серед школярів.
До участі в олімпіаді допускаються:
  • учні 10-11 класів та інші особи, які здають ЗНО в 2019 році (старша група);
  • учні 7-9 класів (молодша група).
Олімпіада проводиться в два тури: заочний (дистанційний) та очний тур. Для участі в дистанційному турі необхідно розв’язати задачі (виконати завдання), тематика яких пов’язана з різними розділами радіофізики.
Найкращі учасники заочного туру будуть запрошені до участі в очному турі олімпіади. Оргкомітет олімпіади залишає за собою право запросити до очного туру окремих школярів без необхідності участі в заочному турі (переможці очного туру попередньої Радіоолімпіади та учні, що мають певні здобутки у вивченні фізики).
Для старшої групи: Для молодшої групи:
Заочний тур
з 17.12.2018 по 15.02.2019 з 17.12.2018 по 30.01.2019
Результати заочного туру буде оприлюднено на сайті факультету РБЕКС
18 лютого 2019 року 1 лютого 2019 року
Очний тур
23 лютого 2019 року 8 лютого 2019 року
Завдання:
Розв’яжіть наступні задачі. Розв’язок задач напишіть на аркуші паперу, відскануйте або сфотографуйте та надішліть електронною поштою на адресу site.rbecs@gmail.com, в темі листа вкажіть «Радіоолімпіада». Поясніть фізичні ефекти, зображені на фото/відео. Яке відношення, на вашу думку, має цей ефект до нашого факультету? Своє пояснення надішліть електронною поштою на адресу site.rbecs@gmail.com, в темі листа вкажіть «Радіоолімпіада».
Лист повинен містити таку інформацію про учасника: прізвище, ім’я та по батькові; назву населеного пункту; повну назву навчального закладу, в якому навчається (навчався) учасник; клас, в якому він навчається; контактний телефон.

prizes2019

Призи для учасників Радіоолімпіади 2018 року
Очний тур відбудеться безпосередньо в ХНУ імені В. Н. Каразіна на базі факультету РБЕКС. В програмі очного туру: розв’язання завдань з радіофізичної тематики, знайомство з факультетом РБЕКС та міжнародною організацією IEEE, нагородження переможців олімпіади. Всі учасники очного туру отримають пам’ятні призи та подарунки, а переможці будуть нагороджені цінними призами.

Інформація на сайті : rbecs.karazin.ua

Кiлькiсть переглядiв: 85